Persondatapolitik

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har. Denne orientering findes i det følgende.

1. Dataansvarliges kontaktoplysninger

Hjemmesiden drives og ejes af:

Sunhost IVS

CVR-nr. 40 17 57 33

Ørnegårdsvej 18

2820 Gentofte

Tlf. +45 45 33 18 30

Mail: info@sunhost.dk

2. Indsamling og anvendelse af personoplysninger

2.1 Ved besøg på vores hjemmeside registrerer vi, hvilke sider der er besøgt, hvornår, og hvilken browser der er anvendt. Oplysningerne anvendes i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som blandt andet kan bruges til at forbedre opbygningen af hjemmesiden, idet vi i videst muligt omfang anonymiserer oplysningerne. Ved brug af vores hjemmeside, har vi i øvrigt en cookie-politik som du kan læse her.

2.2 Ved tilmelding til vores nyhedsbrev indsamler vi din mailadresse og eventuelt dit navn. Dette skal vi bruge, for at kunne sende dig nyhedsbreve fremover. Indsamlingen af din mailadresse sker på baggrund af et nuværende eller tidligere kundeforhold eller på baggrund af dit samtykke. Samtykket kan til enhver tid og uden beregning tilbagekaldes.

2.3 Ved tilmelding til arrangementer hos os registrerer vi i forbindelse med tilmeldingen sædvanligvis navn og mail til brug for kommunikation om arrangementet, herunder kan vi ud fra en konkret vurdering anvende oplysningerne til udarbejdelse af deltagerlister, som uddeles til deltagere og oplægsholdere ved en række af vores arrangementer.

3. Videregivelse mv.

3.1 Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører e-pay, nets m.v. i henhold til databehandleraftaler, og med det formål at muliggøre et køb og vores anvendelse af de pågældende it-systemer.

3.2 I tillæg til ovenstående, kan vi videregive personoplysninger til følgende parter og under følgende omstændigheder:

For at give tredjepartsleverandører, konsulenter og andre serviceudbydere mulighed for at udføre services på vores vegne.

For at overholde love eller svare på krav, retsproces (herunder men ikke begrænset til stævninger og retskendelser) samt efterkomme anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder

Til tredjeparter for at beskytte vores forretningsaktiviteter eller vores associerede selskabers forretningsaktiviteter

Til tredjeparter for at forfølge tilgængelige retsmidler, eller begrænse erstatningsansvar, som vi kan pådrage os

Til tredjeparter for at vi kan undersøge, forebygge eller gribe ind over for formodede eller faktiske forbudte aktiviteter, herunder men ikke begrænset til svig og misbrug af vores Websted

Til en tredjepart i tilfælde af eventuel reorganisering, fusion, erhvervelse, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden afhændelse af hele eller enhver del af vores virksomhed eller aktiver.

3.3 Vi har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.

4. Opbevaringsperiode

4.1 Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning.

5. Links til andre hjemmesider

På vores hjemmeside forefindes links til hjemmesider, som ejes og administreres af andre eksterne selskaber.

Vi er ikke ansvarlig for indholdet på disse hjemmesider eller deres praksis og politik for indsamling og behandling af personoplysninger.

Ved anvendelse af eksterne hjemmesider, anbefaler vi derfor, at du altid læser pågældende hjemmesides privatlivspolitik og øve relevante politikker.

6. Dine rettigheder

Som bruger af vores hjemmeside og tilmeldt til vores nyhedsbrev, har du i henhold til databeskyttelsesloven, ret til at få;

- indsigt i de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig.

- Ret til at gøre indsigelser mod vores indsamling, samt videre behandling af dine personoplysninger.

- Ret til at få dine oplysninger korrigeret/rettet, hvis der måtte være brug herfor.

7. Ændring af oplysninger eller tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du ønsker at få rettet dine personoplysninger eller tilbagekalde dit samtykke, er du altid meget velkommen til at kontakte os på oplysningerne nedenfor i punkt 8.

8. Klageadgang

Hvis du måtte ønske at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er du altid meget velkommen til at kontakte os på:

Mailadressen: info@sunhost.dk

Telefon: +45 60 57 93 60

eller Pr. brev til: Sunhost IVS, Ørnegårdsvej 18, 2820 Gentofte.

 

Det endvidere muligt at klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28,5.

1300 København K

Kontakt os

Vores område

Sjælland

Email

Book et møde

Man - Fre: 9 - 15​​

60 57 93 60

Telefon

  • Hvid Instagram Icon
  • White Facebook Icon

Sunhost IVS - CVR-nr. 40175733 - Ørnegårdsvej 18, 2820 Gentofte